Aclariments carrera professional

Les persones que ja tenen assolit el IV nivell de carrera no han de fer cap tràmit a aquesta convocatòria.

Les persones que varen assolir un nivell de carrera a la convocatòria extraordinària de l'1/1/2016 han de triar la convocatòria de data 1/1/2021.

Les persones que varen assolir un nivell de carrera a la convocatòria ordinària de l'1/1/2018 han de triar la convocatòria de data 1/1/2023.

Les persones que encara no tenen cap nivell de carrera i tenen 5 anys al mateix cos, escala, especialitat o categoria professional, han de comprovar el requisit de temps, és a dir, els cinc anys i en funció d'això anar a la convocatòria immediatament posterior.

Les persones que ocupin llocs de treball amb jornada anual inferior a l'ordinària (fixos discontinus), així com a les que gaudeixin d'una reducció de jornada, als efectes de complir el requisit assenyalat en el punt 7.2 d'aquest Acord i poder participar en les convocatòries ordinàries de carrera per al reconeixement de nous nivells, se'ls computarà el temps de desenvolupament en els mateixos termes que al personal amb jornada de treball ordinària i se'ls aplicaran els criteris generals establerts en aquest Acord per a l'accés i la progressió en el sistema.

Convocatòria carrera professional CAIB

Publicada la resolució per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En la sol·licitud, hi ha tres convocatòries, els participants poden assenyalar la data en la qual sol·liciten que tingui efectes administratius l'accés al nou nivell de carrera.

En el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, aquesta ha de ser a l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament (vegeu pàgina 3 annex I).

Termini per presentar sol·licituds: 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria (Fins dia 4 de maig).

Tràmit telemàtic disponible en el portal de Serveis al Personal.

Tota la informació a:

▪️Convocatòria: https://ja.cat/5Gtt5

▪️Acord: https://ja.cat/TTDkv

▪️Tràmit telemàtic: https://ja.cat/tfLkP

 

L’STEI Intersindical torna a fer segon a les eleccions a la Junta de Personal de Serveis Generals

En les eleccions a la Junta de Personal de Serveis Generals, l’STEI Intersindical ha repetit la segona posició que ja va obtenir el 2019, i ha aconseguit mantenir els 5 delegats i 23 vots més que fa quatre anys. El sindicat propi de les Illes agraeix a totes les persones que han format part de la candidatura i a cadascuna de les 457 que han votat l’STEI Intersindical.

resultats

L’STEI Intersindical felicita USO pels bons resultats i fa una crida a totes les organitzacions que formaran part de la Mesa Sectorial a continuar fent feina conjunta per a millorar les condicions de feina del personal funcionari i el seu prestigi social.

Així mateix, l’STEI Intersindical denuncia traves significatives per a l’exercici del dret de vot en aquestes eleccions (especialment en el cas de la gent d’Eivissa i Formentera) i confia que se solucionin de cara a les pròximes convocatòries cadascun dels problemes que han sorgit.

Nou acord de carrera professional

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals i al Comitè Intercentres, per unanimitat de tots els sindicats, hem acordat amb l'Administració reactivar la carrera professional. Així, durant el mes d'abril es farà la pròxima convocatòria ordinària.

També hem aprovat l'acord que regula aquesta convocatòria d'abril de 2023 i les següents. Hi ha novetats molt importants. Per això, llegiu detingudament el full informatiu que adjuntam.

Ja podeu consultar els documents de l'acord:

Annex 1

Annex 2 

Pàgina 5 de 31