EBAP: convocatòria segon semestre 2023

Al BOIB del 20 de maig s'ha publicat la convocatòria d’activitats per al segon semestre de 2023.

El termini d’inscripció és del 22 de maig al 5 de juny, ambdós inclosos.

Recorda que es permet la inscripció a un màxim de quatre activitats per cada pla (general i sectorial), sigui quina sigui la modalitat d’aprenentatge.

Et pots inscriure a través del portal del personal. Es necessari per a l’inscripció estar en actiu.

Novetats sobre promoció interna, concurs i concurs oposició del pla d’estabilització

La Direcció General de Funció Pública ens ha informat a Mesa Sectorial de les previsions de dates que hi ha a hores d’ara:

 • Promoció Interna: exàmens, primera quinzena d'octubre.
 • Concurs del pla d'estabilització:
  • Administració general: presa de possessió, el mes de juny.
  • Adminitració especial (cossos facultatius): presa de possessió, el mes de juliol.
 • Concurs oposició del pla d'estabilització:
  • Administració general: exàmens, entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre, aproximadament.
   S’organitzarà per cossos (o sigui, no tots els cossos alhora). Començaran pels cossos superiors. Es faran de manera simultània —com a mínim— les proves de la CAIB, el Consell de Mallorca, els ajuntaments que han delegat l’organització en el Consell de Mallorca i els ajuntaments de Palma i Calvià (a la Universitat de les Illes Balears). També els ajuntaments de Marratxí i Llucmajor ho faran en aquestes dates, als seus locals propis.
  • Administtració especial (cossos facultatius): exàmens, febrer del 2024

Ampliació termini carrera professional

Aquest termini s’ha ampliat en 10 dies hàbils més (vegeu la Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 25 d’abril de 2023, BOIB núm. 54, de 27 d’abril). Per tant, el termini finalitza dia 18 de maig de 2023

També es modifica la redacció del segon paràgraf del punt 3 de la convocatòria, si no s'assenyala la data de compliments dels requisits o aquesta és incorrecta el comitè de valoració enquadrarà on correspongui.

Rectifiquen un error detectat en la convocatòria respecte a les persones que sol·liciten un nou enquadrament de conformitat a l'apartat quatre de la disposició addicional primera de l'Acord.

Afegeixen un paràgraf al punt 3 de l'annex 1 de la convocatòria, que reconeix com a data d'efectes administratius a aquelles persones que se'ls hagi homologat un nivell de carrera d'altres administracions, la data establerta a la resolució d'homologació corresponent

Volem un pla pilot per a impulsar la jornada de quatre dies a l’Administració de la CAIB

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha anunciat una convocatòria d’incentius econòmics per a les empreses que implantin un pla pilot per a impulsar la jornada de quatre dies (32 hores). L’STEI Intersindical aplaudeix aquesta iniciativa, i qualsevol altra que impliqui passes endavant a l’hora de conciliar la vida laboral amb la personal i familiar.

És precisament per això, que l'STEI Intersindical ha adreçat una sol·licitud a la Direcció General de Funció Pública perquè promogui als Serveis Generals de la CAIB i als ens del sector públic instrumental un pla pilot —a partir del mes de setembre— d’implantació de la jornada laboral de 4 dies (32 hores) a l’Administració de la CAIB. Si sumam el personal que presta serveis a l’Administració de la CAIB (funcionaris i laborals de Serveis Generals i sector públic instrumental), el nombre de persones que hi fan feina és d’aproximadament 10.000 persones i, per tant —tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu—, suposa una de les “empreses” més grans del nostre país.

L’STEI Intersindical demana a Francina Armengol que lideri el canvi social des de la institució que presideix. El sindicat considera que aquesta mesura suposaria multiplicar la credibilitat del pla pilot que, amb tant d’encert i oportunitat, ha anunciat per al sector privat. 

Pàgina 4 de 31