Mesa d'Empleats Públics de 3 de febrer: continua la negociació sobre el 2 % més el 0.9 %

Avui l’Administració ha proposat incrementar el 0,9 % del sou base i els triennis, i deixar la recuperació del 2 % així com està regulada ara per acord del Consell de Govern (amb unes dates de recuperació totalment incertes).

Quan la part social ha expressat que no acceptava de cap manera aquesta proposta, l’Administració ha dit que no podia oferir cap marge de millora. (La consellera, que és qui decideix, no hi ha assistit.)

Al final, els sindicats han donat quinze dies perquè el Govern s’ho estudiï i convoqui la darrera mesa sobre aquest tema per acceptar o rebutjar la proposta unitària de la part social.

Cal recordar que a la sessió anterior, els sindicats presentàrem una proposta unitària:

• L'Increment del 0,9 % de tots els conceptes retributius s'ha de fer efectiu 2021.

• El 2 % del 2020 s'ha de recuperar en tres anys.

Us en continuarem informant.

Per a més informació, clicau aquí

Què passa amb el nostre sou?

A la sessió de la Mesa d'Empleats Públics d'avui, l'Administració ha presentat una proposta idèntica a la que ja havien imposat des del Consell de Govern.

L'STEI Intersindical ha posat com a condició necessària per encetar la negociació cobrar durant el 2021 l'increment del 0,9 %.*

Finalment, tots els sindicats han fet la proposta unitària següent:

· L'increment del 0,9 % es farà efectiu el 2021 mateix.

· El 2 % del 2020 es recuperarà en tres anys.

L'Administració contestarà la setmana que ve

Calendari 2021 "Dones escriptores"

Com cada any, l'STEI Intersindical, en col·laboració amb l'Organització de la Dona i la Confederació Intersindical, ha editat el calendari "Temps de dones, dones en el temps". Enguany, està dedicat a les dones escriptores.

Per promoure aquest calendari, la Secretaria de la Dona de l'STEI Intersindical ha llençat l'etiqueta #tempsdedonesescriptores per visibilitzar la feina de les dones que escriuen.

 

veure tots els vídeos

Vídeo promocional del calendari:

L'STEI Intersindical dona de marge aquest mes de gener per a negociar la recuperació de la minorització del 2% corresponent al 2020

Finalment, el Govern ha complert amb el que ja va avançar a l’Acord de Consell de Govern de 7 d’agost de 2020. D’aquesta manera, el Govern retallarà un dels complements de la nòmina del seu personal per compensar la pujada que sí ha d’aplicar al sou base i als triennis, com conceptes retributius bàsics, per a donar compliment a la Llei de Pressuposts de l’Estat per al 2020. Aquesta mesura afecta al personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica (Educació, Sanitat, Serveis Generals i el sector públic autonòmic), al personal de la Universitat de les Illes Balears, al del Parlament i al de l’escola concertada.

L’Estat determinava la pujada del 2% de les retribucions per al 2020. Només la Comunitat Autònoma de les Illes Balears decidí no fer efectiva aquesta pujada, cosa que sí que feren totes les administracions de la resta de l’estat (comunicats autònomes, ajuntaments, diputacions i Consells Insulars).

Respecte al 0,9% que determina la Llei de Pressuposts de l’Estat per al 2021 (en vigor des de l’1 de gener), s’ha de negociar la seva aplicació. En aquest sentit, STEI Intersindical exigirà que aquest 0,9% s’apliqui a tots els conceptes retributius amb efectes de la nòmina de gener.

Arrel de les mobilitzacions dels darrers dos mesos, l’Administració es va comprometre a negociar a la Mesa de Negociació dels Empleats Públics, com es revertirà la situació de manera que finalment sí que es faci efectiva la pujada de les retribucions del 2% amb efectes d’1 de gener de 2020.

L’STEI Intersindical participarà en les negociacions i tornarà a actuar amb contundència en el cas que aquestes no arribin a bon port.

Resum Mesa General d'Empleats Públics (15 de desembre de 2020)

Les mobilitzacions que hem fet el personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) han donat el seu fruit amb la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.  

Hem establert un calendari de negociacions a partir del 12 de gener, amb periodicitat setmanal, per a negociar l’aplicació del percentatge d’increment retributiu que determini l’estat (previsiblement un 0,9%) per al 2021 i també negociarem l’aplicació del 2% que estableix el Reial decret llei 2/2020 amb el calendari de recuperació de la minva que suposarà la disminució d’alguna de les retribucions complementàries.

L’administració aplicarà, a partir de la nòmina de gener o febrer del 2021, l’augment del 2% corresponent al 2020 al sou base i triennis i minorarà en un quantia similar un dels complements retributius. Per tant, en la nòmina de gener o febrer regularitzarà tot el 2020 amb l’augment de les retribucions bàsiques (sou base i triennis) i la disminució d’alguns dels complements.

Seguirem informant.

Pàgina 6 de 19