L'STEI Intersindical exigeix que el Govern balear deixi de discriminar salarialment el seu personal

En la sessió d’avui de la Mesa d’Empleats Públics de les Illes Balears, l’Administració ha anunciat que l’any 2022 aplicarà l’increment del sou del personal empleat públic i de l’ensenyament concertat de les Balears del 2 % que previsiblement marcaran els Pressuposts generals de l’Estat. Tot i això, el Govern ha anunciat que aquest 2 % s’aplicarà damunt les quantitats actuals. Cal recordar que el personal empleat públic i de l’ensenyament concertat de l’Administració autonòmica de les Illes Balears és l’únic de tot Espanya que no ha rebut la totalitat dels increments establerts per les lleis de pressuposts de l’estat dels anys 2020 i 2021.

El quadre següent reflecteix numèricament la realitat econòmica d’una persona que fa feina a l’Administració autonòmica balear que cobrava 1000 euros 2019 (amb un pes del 50% de les retribucions complementàries), en comparació a la de qualsevol persona que fa feina a qualsevol altra administració d’Espanya (administració de l’estat, consells insulars, ajuntaments...). Com es pot comprovar, el Govern de les Illes Balears vol mantenir el seu personal a la cua de les retribucions.

taula retribucions

L’STEI Intersindical ha estat l’única organització sindical que ha votat contra aquesta mesura. El sindicat propi de les Illes no pot donar passada al fet que el Govern d’aquesta terra demostri aquesta falta de respecte cap al seu personal. El Govern no ha acceptat ni corregir la minoració de les retribucions complementàries que va servir de mangarrufa per a deixar d’aplicar la Llei de pressuposts de l’estat del 2020. L’STEI Intersindical interposarà una demanda contra aquesta minoració.

Àbús de temporalitat. Vaga 28 d'octubre. Reunions 21 d'octubre

Abús de temporalitat. Assemblees 21 oct 2021

Vaga
28 d'octubre

Reunions
21 d'octubre (12 h i 17 h)

Actualment s'està tramitant al Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (procedent del Real Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol).

Aquest decret no resol, en cap cas, la situació d'abús de temporalitat actual que pateix un nombre importantíssim de personal interí i no fix, sinó que es limita a convocar oposicions massives que en cap cas garanteixen que les persones que puguin haver patit o estant patint aquest abús vegin resolta la seva situació. A més, no fa una transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 1999/CE/70.

Per això, la Confederació Intersindical, amb altres organitzacions sindicals, convoca una vaga general a l'àmbit de les administracions públiques, el proper 28 d'octubre.

Reunions per a l'afiliació. 21 d'octubre

El proper dijous, 21 d'octubre, vos convidam a les reunions informatives telemàtiques per entendre quina es actualment la realitat i quines eines ha posat en marxa el sindicat des de fa un grapat d'anys.

21 d'octubre

  • 1a sessió: 12h
  • 2a sessió: 17h

Per assistir a les reunions cal apuntar-s'hi.

Apunta't a les reunions informatives

 

Convocatòria carrera professional ordinària

A la continuació de la Mesa Sectorial del 30 de setembre L’STEI Intersindical recordà a la directora general que, enguany, fa cinc anys de la implantació de la carrera professional i que s’hauria de fer la convocatòria perquè els treballadors que compleixen els requisits poguessin entrar en el sistema de carrera professional o pujar de nivell. La directora general ens va confirmar que enguany per motius pressupostaris no haurà convocatòria de carrera professional, però que es negociaran els criteris i els objectius per al momente en què pressupostàriament es pogués convocar-la (que sembla seria el 2023).

Des de l’STEI Intersindical no ens conformam amb aquesta resposta i ja hem començat a explorar totes les vies possibles perquè l’Administració compleixi amb la seva obligació.

Carrera professional interins de Serveis Generals

Finalment hi hagut acord a la Comissió Bilateral entre l’Estat i la Comunitat Autònoma sobre els articles 12 i 24 de la Llei de pressuposts que habilitava el Govern a incloure els interins en la carrera professional. En breu es publicarà en el BOE i començaran les negociacions per incorporar els interins dins el sistema de carrera professional. Els efectes econòmics seran a l’1 de gener de 2021.

La directora general ens ha informat que han començat arribar a Funció Pública els autos del TSJIB reconeixent l’extensió de sentència d’aquell personal interí que en el seu moment interposaren demanda d’extensió de sentència de la carrera professional. Aquests autos reconeixen la retroactivitat des del moment del començament de la carrera professional.

Decret de teletreball

A la continuació de la Mesa Sectorial de Servei Generals s’ha tractat l’Avantprojecte de decret de teletreball. Les esmenes principals presentades per l’STEI Intersindical i acceptades per l’Administració són, entre altres, les següents:

  • S’elimina el mínim del 50% dels llocs de feina de cada servei que poden ser desenvolupats mitjançant teletreball.
  • Cada servei haurà de comptar amb una presència diària mínima obligatòria del trenta-tres per cent dels seus efectius durant tot el temps d’obligada presència.
  • Finalment els llocs de treball d’oficines de registre seran susceptibles de ser exercit mitjançant teletreball.
  • Sempre que les necessitats del servei ho permetin i sempre que tinguin un superior jeràrquic els caps de servei tindran dret a demanar teletreball.

De la negociació a la Mesa Sectorial ha sorgit el tercer esborrany de decret de teletreball, el qual continua la seva tramitació, per la qual cosa es poden produir canvis.

Finalment l’STEI Intersindical ha optat per l’abstenció. El motiu principal és que des del començament de la negociació hem reclamat que paral·lelament s’hauria d’haver negociat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball que indiqués els llocs de treball susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball.

Tot i això, reconeixem la voluntat negociadora de la directora general de Funció Pública que ha possibilitat aquest tercer esborrany de decret amb la inclusió de bona part de les aportacions de la part social.

Pàgina 12 de 31