El Govern deixa sense vaccins el personal de neteja i el personal administratiu dels centres educatius

La Conselleria d'Educació ha comunicat al personal dels centres educatius que continua el procés de vaccinació del personal que hi fa feina. Entre els detalls d'aquesta comunicació, la Conselleria ha remarcat que "el personal no docent inclòs seran els professionals que tenen contacte directe amb l'alumnat: ATE, fisioterapeutes i menjador escolar." Així doncs, el Govern ha decidit excloure el personal de neteja i el personal dels serveis administratius dels centres educatius de l'estratègia d'immunització.

L'STEI Intersindical remarca que aquests dos col·lectius són tan importants com els altres si el que es pretén és que el nombre de contagis als centres educatius continuï disminuint. Pel que fa al personal de neteja, l'STEI Intersindical remarca que és el col·lectiu que desinfecta i higienitza les papereres on van a parar els mocadors de paper i els inodors dels centres. S'ha demostrat científicament que les excrecions i secrecions són dues vies importantíssimes de contagi de la covid19. Pel que fa al personal administratiu, cal recordar que les consergeries i les secretaries dels centres reben visites d'alumnes i professors de diferents grups i especialitats, amb la qual cosa el personal administratiu es converteix amb un element de desestabilització de la suposada estratègia de bimbolles. És a dir, no vaccinar aquests dos col·lectius suposa un risc no només per a les persones que en formen part, sinó també per a l'èxit de l'estratègia d'immunització dels centres.

L'STEI Intersindical remarca que l'Administració ha canviat l'estratègia que havia anunciat als òrgans de seguretat i salut. Per això ha sol·licitat que es convoqui de manera urgent una sessió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut per a exigir a la Conselleria d'Educació que inclogui tot el personal de tots els centres educatius en les llistes que fa arribar a la Conselleria de Salut.

Les “bufandes” per productivitat relacionades amb les gestions i ajudes per la Covid19 són una vergonya

El Decret llei 3/2021, aprovat a la sessió del Consell de Govern del 9 d’abril, preveu que “El personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats instrumentals que faci funcions en l'àmbit de la planificació, la programació, la gestió, la coordinació, el seguiment, el control, l'avaluació o execució dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU pot percebre, amb caràcter excepcional, retribucions variables vinculades amb el grau de compliment dels objectius o resultats dels projectes corresponents, d'acord amb els paràmetres de compliment que s'estableixin en aquests projectes”.

Llegeix més...

Previsió nou calendari oposicions oferta pública 2018

Al BOIB núm. 31 del 4 de març s’ha publicat la Resolució per la qual es deixa sense efecte el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’oferta pública de 2018

La previsió dels nous calendaris de realització dels exercicis de les proves selectives es publicarà el mes d’octubre de 2021.

Entre els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022, serà el moment en el qual es realitzarà el primer exercici del cos de gestió, i la resta es realitzarà d’acord amb el calendari que es publicarà, sempre i quan la situació sanitària provocada pe la COVID-19, ho permeti.