Calendari 2021 "Dones escriptores"

Com cada any, l'STEI Intersindical, en col·laboració amb l'Organització de la Dona i la Confederació Intersindical, ha editat el calendari "Temps de dones, dones en el temps". Enguany, està dedicat a les dones escriptores.

Per promoure aquest calendari, la Secretaria de la Dona de l'STEI Intersindical ha llençat l'etiqueta #tempsdedonesescriptores per visibilitzar la feina de les dones que escriuen.

 

veure tots els vídeos

Vídeo promocional del calendari:

L'STEI Intersindical dona de marge aquest mes de gener per a negociar la recuperació de la minorització del 2% corresponent al 2020

Finalment, el Govern ha complert amb el que ja va avançar a l’Acord de Consell de Govern de 7 d’agost de 2020. D’aquesta manera, el Govern retallarà un dels complements de la nòmina del seu personal per compensar la pujada que sí ha d’aplicar al sou base i als triennis, com conceptes retributius bàsics, per a donar compliment a la Llei de Pressuposts de l’Estat per al 2020. Aquesta mesura afecta al personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica (Educació, Sanitat, Serveis Generals i el sector públic autonòmic), al personal de la Universitat de les Illes Balears, al del Parlament i al de l’escola concertada.

L’Estat determinava la pujada del 2% de les retribucions per al 2020. Només la Comunitat Autònoma de les Illes Balears decidí no fer efectiva aquesta pujada, cosa que sí que feren totes les administracions de la resta de l’estat (comunicats autònomes, ajuntaments, diputacions i Consells Insulars).

Respecte al 0,9% que determina la Llei de Pressuposts de l’Estat per al 2021 (en vigor des de l’1 de gener), s’ha de negociar la seva aplicació. En aquest sentit, STEI Intersindical exigirà que aquest 0,9% s’apliqui a tots els conceptes retributius amb efectes de la nòmina de gener.

Arrel de les mobilitzacions dels darrers dos mesos, l’Administració es va comprometre a negociar a la Mesa de Negociació dels Empleats Públics, com es revertirà la situació de manera que finalment sí que es faci efectiva la pujada de les retribucions del 2% amb efectes d’1 de gener de 2020.

L’STEI Intersindical participarà en les negociacions i tornarà a actuar amb contundència en el cas que aquestes no arribin a bon port.

Resum Mesa General d'Empleats Públics (15 de desembre de 2020)

Les mobilitzacions que hem fet el personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) han donat el seu fruit amb la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.  

Hem establert un calendari de negociacions a partir del 12 de gener, amb periodicitat setmanal, per a negociar l’aplicació del percentatge d’increment retributiu que determini l’estat (previsiblement un 0,9%) per al 2021 i també negociarem l’aplicació del 2% que estableix el Reial decret llei 2/2020 amb el calendari de recuperació de la minva que suposarà la disminució d’alguna de les retribucions complementàries.

L’administració aplicarà, a partir de la nòmina de gener o febrer del 2021, l’augment del 2% corresponent al 2020 al sou base i triennis i minorarà en un quantia similar un dels complements retributius. Per tant, en la nòmina de gener o febrer regularitzarà tot el 2020 amb l’augment de les retribucions bàsiques (sou base i triennis) i la disminució d’alguns dels complements.

Seguirem informant.

Cursos homolagats per l'EBAP

curssteiebap

L’STEI Intersindical organitza els cursos homologats per l’EBAP següents:

  • Eines de google: organitzar, emmagatzemar i compartir informació.
    • Durada: 25 hores (de l’1 al 25 de febrer de 2021).
  • Eines al núvol: organització i gestió de la informació.
    • Durada: 25 hores (del 3 al 29 de maig de 2021).
  • Full de càlcul: importació, tractament i ús de dades.
    • Durada: 25 hores (del 13 d’abril al 10 de maig de 2021).

El termini d'inscripció comença el dia 10/12/2020 i finalitzarà en tenir el total de places confirmades.

Per a més informació i inscripció a www.stei.cat/formacio

El Govern balear no vol negociar com s’apliquen les actualitzacions retributives dels Pressuposts generals de l’estat

RETRIBUCIONS petit

COMUNICAT CONJUNT DE STEI Intersindical, SIMEBAL, CSIF, FSES, CCOO i UGT

Cada any, una norma estatal amb rang de Llei determina l’actualització de les retribucions del personal empleat públic de totes les administracions de l’estat espanyol. Aquesta actualització, de vegades, ha suposat reduir les retribucions (com el 2010), congelar-les o incrementar-les.

La Llei de pressuposts generals de l’estat per al 2020 determina que s’ha d’incrementar en un 2 % el sou del personal de totes les administracions públiques i el Projecte de pressuposts de l’estat per al 2021 determina un 0,9% increment. Aquesta normativa és bàsica i, per tant, d’obligat compliment per part de les administracions públiques.

Llegeix més...