OPE 2018: nou calendari exercicis

L'EBAP ha fet públic la previsió de calendari d'exercicis dels processos selectius ja convocats corresponents a l'OPE de 2018 per a l'ingrés en els cossos següents: subaltern, auxiliar, gestió i els diferents cossos facultatius superiors convocats.

Convocatòria concurs de trasllats funcionaris CAIB

Al BOIB extraordinari núm. 150, d’1 de novembre, s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs de trasllats del personal funcionari deserveis generals.

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el BOIB (fins al dilluns 29 de novembre inclòs).

En aquest document amb tots els llocs que surten a concurs podeu fer cerques i filtres.

Concurs de trasllats funcionaris

Finalment sembla que la convocatòria del concurs serà l’1 de novembre. En uns dies Funció Pública farà arribar als sindicats els llocs de feina que sortiran a concurs per poder comprovar que surten tots els llocs.

Si teniu cap consulta dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Quatre llocs més passen a lliure designació

En la sessió de la Mesa Sectorial del dia 13 de setembre del 2021, a proposta de la Secretaria General d’Hisenda, la Direcció General de Funció Pública va aprovar (amb el vot en contra de tots els sindicats menys un que s’hi va abstenir) modificar quatre llocs de feina: el cap del Servei de Contractació Administrativa, l’interventor adjunt responsable d’auditories, l’interventor adjunt responsable de comptabilitat i sistemes i l’interventor adjunt responsable de fiscalització. A partir d’ara, i a les portes d’un concurs de trasllats que pot adjudicar llocs de feina en propietat, aquests llocs de feina es proveiran per lliure designació, és a dir, a dit.

En el cas dels tres llocs d’interventor adjunt, l’Administració justifica la modificació perquè es tracta “d’un lloc de caràcter directiu”. Pel que fa al Servei de Contractació, han hagut de fer un joc de mans jurídic tot modificant un altre lloc que a hores d’ara no té ni dotació pressupostària. Dos d’aquests llocs són vacants a dia d’avui i es podran adjudicar al concurs de trasllats que es convocarà el mes que ve.

L’STEI Intersindical va demanar a Funció Pública que retiràs aquesta modificació. L’Administració s’hi va negar i ho va sotmetre a votació: tots els sindicats hi varen votar en contra menys un que s’hi va abstenir.

L’STEI Intersindical demana al Consell de Govern que no aprovi aquesta modificació. El Govern de les Illes Balears ha d’aturar de posar llocs clau de l’estructura funcionarial en mans personal designat a dit. Mentrestant, el personal empleat públic de la CAIB veu com el Govern menysté el dret a progressar en la carrera professional i com, any rere any, el sou s’incrementa per davall del que marquen els pressuposts generals de l’estat.

Pàgina 2 de 7