Concurs de trasllats funcionaris CAIB

A la Mesa Sectorial d’avui, 13 de setembre, la directora general de Funció Pública ens ha informat que, finalment, dia 1 d’octubre no es publicarà el concurs, però s’ha compromès que es publicarà al llarg del mes d’octubre.

Modificació RLT funcionaris

Al BOIB núm. 79 del 15 de juny s’ha publicat l’ Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Resum de la Mesa Sectorial de Serveis Generals (27/05/2021)

Recuperació dissabte festiu

El personal funcionari de Serveis Generals gaudirà d’un dia més de assumptes propis en compensació de la festivitat de dia 1 de maig que enguany fou en dissabte.

Concurs de trasllats

La directora general ens va informar que l’EBAP està perfilant la proposta de les bases del concurs de trasllats i que aviat les durà a Mesa Sectorial per a negociar-les.

Llegeix més...

Rectificació d’errades del borsí extraordinari d’auxiliar administratiu

Al BOIB núm. 2 del 4 de maig s’ha publicat la Resolució de rectificació d’errades de la convocatòria de la borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 56 de 29 d’abril de 2021)

Les rectificacions són les següents:

  • La taxa és de 7,21€ i no de 14’44€
  • El nou termini d’inscripció s’allarga fins al dia 25 de maig
Pàgina 3 de 7