Mesa Sectorial de Serveis Generals: l'Administració ha passat la capoladora

Finalment, avui diumenge a les 11 h s’ha reprès la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, forçada per la pressa de l’Administració per aprovar un protocol de desescalada per a funcionaris i laborals de Serveis Generals i personal del sector públic instrumental.

Com a conseqüència d’això, demà s’haurà d’incorporar molta gent al seu lloc de feina presencial, sense unes mesures de protecció de la seguretat i la salut adients.

L’Administració no ha fet ni l’esforç de dur un document nou. Només ha modificat, de veu, una frase del seu document original. Tots els sindicats hi han votat en contra.

Llegeix més...

Funció Pública confon la desescalada amb tornada obligatòria i generalitzada a la feina presencial

Des de dijous mantenim reunions intenses de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, en què participen els sis sindicats i l’Administració.

No ens agraden ni el fons ni les formes amb què l’Administració enfoca aquest període que anomenen “desescalada”. Per l’STEI Intersindical, els documents que presenta l’Administració no pretenen encarar cap “nova normalitat”, sinó que volen fer passar amb calçador la situació que teníem abans sense voler modificar res substancial.

Des del nostre punt de vista, el protocol que presenta l’Administració està amarat d’una antic dogma que equipara “feina” amb “feina presencial”.

Llegeix més...

Manifest del Primer de Maig de 2020

tit 1rMaig2020

La conjuntura que vivim, marcada per una crisi sanitària sense precedents que visiblement conduirà també a una crisi socioeconòmica de dimensions extraordinàries, fa que enguany la data del Primer de Maig cobri un sentit nou i especialment rellevant.

El Primer de Maig és el dia de les persones treballadores, condició que abasta la immensa majoria de la població. Tots i totes patim i patirem les conseqüències que porta i portarà aquesta pandèmia global, que ha posat el sistema capitalista neoliberal en evidència, i que generarà uns índexs d’atur difícils de maquillar, amb els greuges derivats cap a la classe treballadora, que, un cop més, serà la més perjudicada si no s’emprenen mesures polítiques valentes i innovadores que impedeixin el patiment d’una majoria de la població.

Llegeix més...

L'STEI Intersindical no surt a la foto d'avui

Avui els sindicats USO, CSIF, UGT, CCOO i SINTTA i han signat amb l’Administració un acord “sobre les mesures de seguretat i salut que s’apliquen als empleats públics d’aquesta Administració durant la pandèmia del Covid-19”.

Aquest acord surt d’una proposta que ha fet l’Administració com a sortida a un escrit conjunt dels delegats de prevenció de Serveis Generals registrat el dia 25 de març on sol•licitàvem tota una sèrie de mesures per fer compatible la prestació dels serveis públics essencials amb preservar la seguretat i salut dels empleats públics de Serveis Generals.
Resumit, les mesures d’aquest acord són les següents:
• S’establirà un canal de comunicació àgil amb els representants dels empleats públics amb la finalitat de traslladar totes les incidències que s’estableixin durant l’estat d’alarma.
• Per garantir el manteniment dels serveis essencials, es dotaran els efectius estrictament necessaris per complir amb la garantia de servei públic, prioritzant el teletreball a aquell personal especialment sensible. En els casos en què la prestació del servei requereixi necessàriament l’atenció pública s’han pres i es prendran les mesures preventives per garantir la seguretat d’usuaris i empleats públics.
• Es revisaran els llocs de treball susceptibles de teletreball, sempre que es garanteixi un mínim de presència en totes les dependències públiques.
• En funció de l’evolució de la pandèmia s’estudiarà la possibilitat d’establir, modificar o suprimir determinats serveis essencials.
• Es posarà a disposició dels empleats públics el material de seguretat necessari per exercir la seva feina en condicions de seguretat en funció de l’avaluació de cada lloc de treball.
• Quan així es determini es contractaran els serveis de desinfecció.

El motiu principal pel qual l’STEI Intersindical no hem signat és perquè consideram que totes aquestes mesures són de compliment obligat per part de l’Administració i no necessiten cap acord amb els representants legals dels treballadors per dur-les endavant.

L’STEI Intersindical pensam que aquest acord no té cap sentit perquè estableix exclusivament, sense aportar res de nou, les actuacions que l’Administració està obligada a dur a terme. No és moment de fotografies polítiques de cara a la galeria.

És per això que demanam responsabilitat i, d’una vegada per totes, feina seriosa per garantir els serveis públics que realment siguin necessaris i, al mateix temps, garantir la seguretat i la salut laboral dels empleats públics de serveis generals, sense exposar-los innecessàriament al contagi del coronavirus.