Els Pressuposts de l’Estat per al 2021 tornen a condemnar les Balears a les darreres posicions

El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Llegeix més...

L’STEI Intersindical demana que s’anul•li la sessió de la Mesa dels Empleats Públics en què el Govern va comunicar de paraula que no fa comptes aplicar l’increment del 2 %

La convocatòria d’aquesta sessió incomplia el reglament d’aquest òrgan: el dia de la sessió era dins el mes inhàbil i no s’hi va aportar prèviament la documentació necessària

El sindicat, segona força en aquesta mesa, considera que s’ha d’anul•lar la sessió perquè aquests defectes de fons i forma vulneren el dret de negociació col•lectiva

Llegeix més...