L’STEI Intersindical demana a Funció Pública que torni a activar el teletreball Covid

L’STEI Intersindical ha registrat un escrit a la Direcció General de Funció Pública per sol·licitar que es torni a activar amb celeritat el teletreball com a fórmula per compaginar les restriccions de mobilitat a què obliga la pandèmia amb la prestació efectiva de serveis.
 
Mentre el Govern espanyol encara no ha aclarit de quins permisos laborals disposaran els progenitors si estan obligats a romandre a casa amb criatures en quarantena però amb resultat negatiu de PCR, el Govern de les Illes Balears pot adoptar una mesura molt senzilla per al personal de Serveis Generals: concedir-los automàticament el teletreball.
 
Aquesta modalitat de prestació de servei serà també l’única possible en casos de persones obligades a estar en quarantena per haver estat en contacte amb infectats, tant en l’àmbit laboral com fora.

El Govern preten anul·lar la pujada retributiva dels seus treballadors

El 6 d'agost es va reunir la Mesa General d'Empleats Públics amb l’únic punt de l’orde del dia d’aplicació del Reial Decret Llei 2/2020.

Aquesta norma estatal determina la pujada retributiva del 2% per a l’any 2020 del personal empleat públic de totes les administracions públiques.

Cal destacar que la major part de les administracions (estatal, autonòmiques i locals) ja han aplicat aquesta pujada al seus treballadors.

A la Mesa General, presidida per les conselleres d’Hisenda i d’Administracions Públiques, l’Administració ha fet la proposta de només aplicar la pujada del 2% a les retribucions bàsiques i, a la vegada, la baixada en la mateixa quantia a un dels complements autonòmics. Aquesta maniobra suposa neutralitzar i, per tant, deixar sense efecte la pujada retributiva dels empleats públics de l’Administració Autonòmica.

L’Administració ha presentat la proposta de paraula, sense cap documentació prèvia ni al llarg de la reunió, la qual cosa demostra la seva nul·la voluntat negociadora.

L’STEI Intersindical, d’acord amb el procediment negociador, ha demanat la retirada de la proposta, davant el posicionament en contra de tota la part social, o si l’Administració la sotmetia a votació. L’administració no ha acceptat cap de les dues propostes i ha aixecat la sessió.

L’STEI Intersindical denuncia que el Govern Balear serà l’única administració que no complirà amb la pujada retributiva dels seus treballadors.

 

La consellera d’Administracions Públiques rebutja el diàleg amb l’STEI Intersindical

Des que el dia 15 de maig es va aprovar el Protocol de desescalada (que no preveia cap mesura per a la fase anomenada “nova normalitat”), la Mesa Sectorial de Serveis Generals no s’ha tornat a reunir. En la sessió del maig, l’STEI Intersindical va ser l’únic sindicat que hi va votar en contra.

D’aleshores ençà, el sindicat propi de les Illes Balears ha demanat dues vegades reunir-se amb la consellera Isabel Castro. La primera vegada, Castro va provar de delegar en la directora general de Funció Pública. Com que els afers a tractar superaven amb escreix les competències d’aquesta Direcció General (aspectes retributius, resolucions sobre la carrera professional, execucions de sentència dictades per autos judicials...), l’STEI Intersindical va reiterar la petició de reunir-se amb la consellera el dia 2 de juliol. Tretze dies després, ningú de la conselleria s’ha posat en contacte amb el sindicat que va votar contra el protocol esmentat.

Llegeix més...

L’Administració de la CAIB pretén tornar a una normalitat que ja no existeix

Des que va entrar en vigor el Protocol de desescalada acordat el 15 de maig per l’Administració amb CSIF, SINTTA, CCOO i UGT, el Govern de les Illes Balears no s’ha assegut amb els representants dels treballadors per negociar les mesures a aplicar durant el període que el Govern espanyol anomena “nova normalitat”, tot i les sol·licituds reiterades de l’STEI Intersindical i altres sindicats.

Llegeix més...

El Govern té deu dies per executar la sentència de la carrera professional als interins que interposaren recurs amb l'STEI

El TSJIB dona deu dies al Govern per executar la sentència que reconeix la carrera professional a les interines que varen interposar recurs amb els serveis jurídics de l’STEI Intersindical

El GOIB encara no ha fet efectius aquests imports, reconeguts per una sentència judicial del 28 de març de 2017, avalada pel Tribunal Suprem el mes de març del 2019.

Llegeix més...